Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük az Plus Club Kft. (továbbiakban: Plus Club) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden ÁSzF) tartalmazza a komplettoptika.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termékértékesítési szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevő (továbbiakban: Ön) általi használatának feltételeit.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Plus Club valamennyi és a Webáruházban elérhető és megvásárolható árucikkének a Webáruházban történő megvásárlására alkalmazni kell.

Az Ön személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi irányelvek rendelkeznek.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat a Plus Club iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető a Plus Club székhelyén.

A Plus Club semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, viszont elfogadja a Szövetség az Elektronikus kereskedelemért Közhasznú Egyesületnek Etikai Kódexét.

Ön a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. Plus Club adatai

Név: Plus Club Kft.
Székhely és levelezési cím: 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 24-26.
Cégjegyzékszám: 02 09 076989
Adószám: 23162169-2-02
Telefonszám: 06-70-620-5620, munkanapokon 9-17 óra
Email cím: info@komplettoptika.hu

 

Cégünk jogi képviseletét a Dr. Nagy Ügyvédi Iroda látja el:

2. Használat feltételei

2.1 Felelősség

2.1.1. Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Plus Club nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

2.1.2. A Plus Club kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Plus Club ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

2.1.3. A Felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Plus Club jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Plus Club jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

2.1.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Plus Club nem vállal felelősséget.

2.1.5. Az Internet globális jellege miatt Ön elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

2.1.6. Amennyiben az Ön a Webáruházon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Plus Club-nak. Ha a Plus Club jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.2. Szerzői jogok

2.2.1. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Plus Club a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

2.2.2. A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Plus Club előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Plus Club előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

2.2.3. A jelen ÁSzF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSzF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Plus Club előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

2.2.4. A Plus Club fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a komplettoptika.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Plus Club által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Plus Club adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Plus Club külön engedélyt ad.

2.2.5. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Plus Club által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Plus Club adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

2.2.6. A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Plus Club a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A Webáruházban történő vásárlás

3.1. Regisztráció

A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető bárki számára, a vásárláshoz azonban szükséges a regisztráció. Ha Ön regisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következő adatokat kell megadnia a Plus Club részére:

 • Teljes név,
 • Email cím,
 • Jelszó,
 • Telefonszám

A regisztráció sikeréről a Plus Club emailben tájékoztatja Önt.

Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@komplettoptika.hu email címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Plus Club köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ön felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Plus Club-t.

Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Szerződéskötés lépései

Ön a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Keresse meg a Webáruházban azt a terméket, amit meg szeretne vásárolni, majd nyissa meg annak terméklapját.

Amennyiben a terméklapon a termék típusa megkívánja, hogy megadjon bizonyos paramétereket, úgy kérjük, adja meg azokat a paramétereket, amelyekre Önnek szüksége van, majd adja meg a vásárolni kívánt mennyiséget.

Ha minden paramétert rendben megadott, és a mennyiséget is beállította, nyomja meg a "Kosárba" gombot. Ezzel a gombnyomással a termék a megadott paraméterekkel és a megadott mennyiségben az Ön virtuális kosarába fog kerülni.

Ismételje a lépéseket a 2-es ponttól egészen addig, amíg minden Ön által vásárolni kívánt termék a virtuális kosarába nem kerül.

Miután minden Önnek szükséges terméket a kosárba rakott, és szeretné véglegesíteni a vásárlását, a felső menüsoron a Kosár ikonra kattintás után nyomja meg a "Pénztár" gombot.

Az előbbi gombnyomásra megnyíló ablakban adja meg adatait: nevét, telefonszámát, számlázási és szállítási címét, választott szállítási és fizetési módot. Ha elkészült, nyomja meg a "Megrendelem" gombot, hogy véglegesíthesse vásárlását.

Ha elektronikus fizetést választott, akkor a Webáruház átirányítja a választott online fizetési lehetőséget biztosító Plus Club weboldalra. Itt ki tudja fizetni a kosárba tett termékek értékét, mely kiszállítással történő rendelés esetén tartalmazza a szállítás költségét is.

Utolsó lépésként a Webáruház felületén a megrendelés sikeres elküldését követően megjelenik a rendelési azonosítója, mely a vásárlását egyértelműen azonosítja. A rendelési azonosítót a visszaigazoló emailben is elküldjük és a visszaigazoló email (lásd bővebben 2.4. pont) tartalmazni fogja a megvásárolni kívánt termékeket, azok paramétereit, és minden más adatot is, amit a rendelés során megadott a Plus Club részére. Ekkor Ön és a Plus Club között szerződés jön létre, ami írásba foglaltnak minősül. Ez a szerződés kizárólag a visszaigazoló email formájában "iktatódik".

Ha bármilyen hibát talál a visszaigazoló emailben szereplő adatokban, vagy 1 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló emailt, akkor kérjük, mielőbb jelezze ezeket a Plus Club ügyfélszolgálatának, hogy elvégezhessük a szükséges módosításokat. Ha nem talált hibát, és megkapta az emailes visszaigazolást, akkor nincs más dolga, mint türelmesen várni, amíg küldjük Önnek a termékeket.

A 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet értelmében a Webáruházban történő kontaktlencse- vagy szemüveg rendeléssel Ön az alábbi nyilatkozatot teszi, és saját magára kötelezőnek tekinti: "Tudomásul veszem, hogy a kontaktlencse és/vagy szemüveg viseléshez elengedhetetlenül szükséges a rendszeres, szemész szakorvos vagy optometrista által végzett vizsgálat és konzultáció, és ezt nem pótolhatja más forrásból szerzett információ. A vizsgálat és konzultáció elmulasztása vagy az ebből eredő helytelen kontaktlencse vagy szemüveg használat súlyos, esetenként visszafordíthatatlan következményekkel járó szem- vagy látáskárosodást okozhat. Kijelentem, hogy elmúltam 18 éves, és panaszmentes kontaktlencse vagy szemüveg viselőként a kontaktlencsét vagy szemüveget 6 hónapnál nem régebbi, szemész szakorvos vagy optometrista által adott javaslatnak megfelelően rendelem meg. Az általam a rendelés során megadott információk megfelelnek a valóságnak és a javaslatban foglaltaknak. A kontaktlencse viselése alatt legalább félévente vizsgálaton veszek részt, illetve probléma esetén haladéktalanul szemész szakorvoshoz vagy optometristához fordulok. A fentiek elmulasztásából eredő károkért teljes felelősséget vállalok.

3.3. Adatbeviteli hibák javítása

Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Plus Club részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felső menüsáv „Fiók“ ikon), akár a megrendelési felületen (termék mennyiségek módosítása, törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Plus Club késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló email útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló email tartalmazza az Ön által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Ha Ön rendelését már elküldte a Plus Club részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Plus Club felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.Ha Ön rendelését már elküldte a Plus Club részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Plus Club felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (1 órán belül) nem kapja meg a Plus Club-tól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.

E visszaigazoló email a Plus Club részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Plus Club és Ön között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Plus Club fenntartja a jogot a rendelés törlésére, amennyiben a termékeket a Plus Club által definiált és Ön számára ismertetett határidőn belül nem veszik át. A Plus Club fenntartja a jogot, hogy - saját elbírálása alapján - ne minden rendelést szolgáljon ki.

3.5. Termékek vételára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSzF 3.8 pontjában tájékozódhat.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Kedvezmények: A Plus Club által biztosított akciós csomagjain keresztül, termékei kedvezőbb áron vásárolhatók meg, mint az egyébként is alacsony Plus Club árak. Az akciós csomagjaink árai csak a Webáruházban leadott megrendelésekre érvényesek. E-mailen vagy telefonon keresztül leadott megrendelések esetében nem érvényesek.

3.6. Fizetés

A vásárlásakor érvényes fizetési feltételeket a Szállítási és Fizetési Feltételek oldalon találja, amely a Plus Club Általános Szerződési Feltételeinek része.

3.7. Számla

A Plus Club a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően az Ön részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

3.8. Kiszállítás

A vásárlásakor érvényes átvételi feltételeket a Szállítási és Fizetési Feltételek oldalon találja, amely a Plus Club Általános Szerződési Feltételeinek része.

3.8.1. Kiszállítási határidő

A szállítási határidőről a termék adatlapján találhat pontos információt. Amennyiben egy rendeléshez Ön több terméket is választ, minden esetben a kiválasztott termékek adatlapján szereplő leghosszabb szállítási határidő a mérvadó. A Webáruházban meghirdetett szállítási határidők nem garantáltak, csak tájékoztató jellegűek. Amennyiben nem tudjuk ehhez tartani magunkat önhibánkon kívül, úgy a szállítási határidő eltolódhat, melyről minden esetben értesítjük Önt e-mailben. A megrendelésnél kérjük, vegyék figyelembe az esetleges hosszabb határidőket, amennyiben rendelésük sürgőssége indokolja, kérjük a szállítás egyeztetése céljából keresse fel ügyfélszolgálati munkatársunkat a megadott telefonszámon.

A termékek kiszállítási általános határideje 5-20 munkanap.

3.8.2. Kiszállítás módja

Ingyenes átvételi lehetőség országszerte több optikában
Kérjük, feltétlenül várja meg tájékoztató e-mailünket az átvétel pontos időpontjáról, és tájékozódjon az optika nyitvatartási idejéről! Cégünk a rendelő egyes adatait (név, cím, telefonszám) a gördülékeny ügyintézés érdekében átadja a futárszolgálatnak, illetve az átvételre kiválasztott optikának. Az átadó optika alkalmazottja jogosult - de nem köteles – az átvevőt értesíteni az áru megérkezéséről. Az átvételi pontokon legfeljebb 8 munkanapig tároljuk a terméket. Az át nem vett terméket további 30 napig megőrizzük, és kérésre - melyet ügyfélszolgálatunkon telefonon vagy e-mailben lehet igényelni - ismételten kiszállítjuk.

A kiszállítás díja 1270 Ft, 50000 Ft feletti rendelésnél díjmentes.
Cégünk a rendelő egyes adatait (név cím, telefonszám) a gördülékeny ügyintézés érdekében átadja a futárszolgálatnak, aki jogosult az átvevőt értesíteni az áru kiszállításának várható időpontjáról.

 

 

Cégünk kizárólag magyarországi címre vállal kiszállítást.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Ön kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Plus Club-nak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Ön sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Plus Club díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Plus Club felelősséget nem vállal!

3.8.3. Átvétel

A vásárlásakor érvényes átvételi feltételeket a Szállítási és Fizetési Feltételek oldalon találja részletesebben, amely a Plus Club Általános Szerződési Feltételeinek része.

A Plus Club iroda elérhetősége: 06-70 620 5620 vagy info@komplettoptika.hu

4. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban "Fogyasztó").

Felhasználó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Célunk, hogy Ön minden szempontból elégedett legyen a vásárolt termékkel és velünk, ezért az összes termékünkre 14 (tizennégy) napos indokolás nélküli elállásra adunk lehetőséget.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

4.1. Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog:

olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Plus Club által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Plus Club, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (Pl.: kontaktlencse, kontaktlencse-ápolófolyadék, szemcsepp)

Az ilyen termékek visszavétele a Plus Club-tól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

4.2. Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSzF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Plus Club részére.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Plus Club részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Plus Club e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát a 4.b) pontban leírt határidőn belül elküldi a Plus Club-nak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Plus Club a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Plus Club 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Plus Club címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Plus Club-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Plus Club visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Plus Club által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Plus Club jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Plus Club a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Plus Club, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5. Szavatosság és jótállás

5.1. Szavatosság

5.1.1. Kellékszavatosság

Ön a Plus Club hibás teljesítése esetén a Plus Club-szal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Ön érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Plus Club számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Plus Club költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Plus Club adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Plus Club-szal.

Ön közvetlenül a Plus Club-szal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Plus Club-tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Plus Club csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Plus Club bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy a Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.1.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ön a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után Ön késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Ön termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Plus Club) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Plus Club) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba
 • vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
 • vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Plus Club) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.2. Jótállás

A Plus Club nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti:

Név: Plus Club Kft.
Székhely és levelezési cím: 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 24-26.
Email cím: info@komplettoptika.hu

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszügyintézés helye

6.1.1. Ön a termékkel vagy a Plus Club tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Plus Club Kft.
Székhely és levelezési cím: 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 24-26. 
Email cím: info@komplettoptika.hu

6.2. Panaszügyintézés módja

6.2.1. A Plus Club a termékkel vagy a Plus Club tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 6.1.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 14 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol Ön kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

6.2.2. Szóban közölt panaszt a Plus Club azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Plus Club a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

6.3. Panaszügyintézés ideje

6.3.1. A Plus Club Ön által előterjesztett kifogásokat a 6.1.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, munkanapokon 9.00 - 17.00 között fogadja.

6.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

6.4.1. Amennyiben a Plus Club és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a Plus Club-szal való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (www.bekeltetes.hu)

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

7. Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

7.1. A Plus Club az árváltozás és a vásárlási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra.

7.2. A Plus Club jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

8. Tulajdonjog fenntartása

8.1. A vételár teljes kifizetéséig a termék a Plus Club tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Plus Club irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 1. Egyéb rendelkezések

9.1. A Plus Club fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. április 1.

Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelő

Plus Club Kft.
Székhely és levelezési cím: 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 24-26.
Cégjegyzékszám: 02 09 076989
Adószám: 23162169-2-02
Email cím: info@komplettoptika.hu

Az adatkezelő és a webáruház üzemeltetője, a komplettoptika.hu felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti.

Az Ön személyes adatainak védelme a Plus Club Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban: „Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes űrlapok kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, a webáruházban leadott rendelések teljesítése, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

A kezelt adatok köre

A webáruházban történő regisztráció során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • telefon

A webáruházban történő rendelések során ettől eltérő vezetéknév, keresztnév, telefonszám, adószám, irányítószám, város, utca, házszám kerülhet rögzítésre szállítási, illetve számlázási címként az Érintett igényeitől függően.

Cookie-k

Jelen weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel. Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

Google Analytics

Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

Hírlevél

Az Érintett a regisztráció során külön, kifejezett hozzájárulását adja a hírlevélre való feliratkozáshoz. Az adatok tárolására és a hírlevelek kiküldésére Adatkezelő a Mailchimp (mailchimp.com) hírlevél küldő szolgáltatót használja. A felhasználó által a hírlevél feliratkozáshoz felhasznált adatok:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
Az adatkezelés időtartama

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az Érintett kérésére történő törlésig tart.

Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, a webáruházban bejelentkezés után saját fiókadatok módosításátval, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

Az adatkezelés módja

Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes úrlapok kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 • az Adatkezelő munkatársai;
 • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 • egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.
Adatfeldolgozás

Az adatkezelő hírlevelei, direkt marketing üzenetei kiküldéséhez a mailchimp.com szolgáltatót (The Rocket Science LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) használja adatfeldolgozóként. Az adatfeldolgozó által a következő adatok kerülnek felhasználásra:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím

Az adatfeldolgozó adatkezelési irányelveiről bővebb információt angol nyelven itt találhat.

Adattovábbítás

Az adatkezelő a megrendelések teljesítéséhez a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) részére a következő adatokat továbbítja:

 • szállítási cím
 • megrendelés végösszege
Adatbiztonság

A személyes adatokba kizárólag a webáruház üzemeltetője erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A regisztráció során keletkező információk a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kerülnek kezelésre, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat a webáruház üzemeltetője harmadik fél számára nem adhatja ki, kivéve a vásárlás lebonyolításához szükséges kereskedelmi partnert.

A webáruház üzemeltetője gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

Tájékoztatás kérése, adatok módosítása, törlése, zárolása

Az Érintettek saját adataikat bármikor megtekinthetik és módosíthatják a weboldal felületére történő bejelentkezés után az erre kialakított "Fiókom" menüpont alatt.
Tájékoztatást és módosítást a webáruház ügyfélszolgálatán keresztül is kérhetnek elektronikus levélben az info@komplettoptika.hu e-mail címen.

A regisztráció törlésére csak elektronikus levélben benyújtott kérelem után van lehetőség.

Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

Egyéb nyilatkozatok

Előfordulhat, hogy a weboldalakon a webáruház üzemeltetője akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a webáruház üzemeltetője semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

A webáruház üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy weboldalait, azok szolgáltatásait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A webáruház üzemeltetője nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a webáruház üzemeltetője kifejezetten kizárja.

A webáruház üzemeltetője nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a webáruház weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

A webáruház egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.